Čiba Sport

Čiba Sport Young Academy s.r.o.

foto prezentace
 

Město Brno

Logo města Brna

Povinná zdravotní prohlídka atletů a atletů kategorie SpS!

Zde naleznete informace k vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. a ke sěmrnici Českého atletického svazu (dále jen ČAS) ohledně zdravotních prohlídek atletů zařazených do Sportovních středisek (dále jen SpS).

 

Vyhláška vstoupila v platnost 31.12.2013 a ukládá povinnost každému sportovci, který je členem sportovního klubu a systematicky se připravuje v daném sportovním odvětví (stává se výkonnostním sportovcem ), absolvovat jednou ročně zdravotní prohlídku.

ČAS ukládá atletům kategorie SpS (mladší a starší žactvo - v roce 2017 se to týká dětí narozených v letech 2002-2005) absolvovat v rámci základního vyšetření, dle výše zmíněné vyhlášky, i změření klidového EKG. Náš oddíl je zařazen do systému Sportovních středisek ČAS, proto je nutné počítat i s tímto vyšetřením.

 

Zde... naleznete vyhlášku č. 391/2013 Sb. (čtěte od strany 8)

Zde... naleznete vyjádření Českého atletického svazu v vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete vyjádření právníků ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 391/2013 Sb

 

Pro rodiče dětí, kategorie přípravky a mladších (v roce 2017 se týká ročníků 2006 a mladších), které trénují v našem oddílu z výše uvedeného vyplývá, že musí absolvovat vstupní, případně pravidelnou zdravotní prohlídku v rozsahu základního vyšetření dle § 3 bod (2) u svého praktického či dětského lékaře.  Při nálezu anomálií v základním vyšetření je zapotřebí postupovat dle § 4 bod (3) tedy zjištění zakladní antropometrie, klidové EKG, laboratorní a jiná odborná vyšetření.

Pro rodiče dětí, kategorie mladšího a staršío žactva (v roce 2017 se týká ročníků 2002-2005), které trénují v našem oddílu z výše uvedeného vyplývá, že musí absolvovat vstupní, případně pravidelnou zdravotní prohlídku v rozsahu základního vyšetření dle § 3 bod (2) plus vyšetření klidového EKAG u svého praktického či dětského lékaře.  Při nálezu anomálií v základním vyšetření je zapotřebí postupovat dle § 4 bod (3) tedy zjištění zakladní antropometrie, laboratorní a jiná odborná vyšetření. 

V roce 2018 se vyšetření klidového EKG bude týkat dětí narozených v letech 2003-2006!

 

Od všech dětí, které trénují v našem oddíle, budeme vybírat kopii potvrzení o absolvování výše uvedené zdravotní prohlídky každý rok.

 

Zde... naleznete formulář vhodný k potvrzení zdravotní způsobilosti praktickým, dětským, lékařem.

 

Zatím se stává, že některý praktický či dětský lékař nechce toto potvrzení vydat, pak mě napadá jediná možnost a to absolvování sportovního vyšetření u sportovního lékaře za vyšší poplatek - toto vyšetření je však nad rámec povinností daných vyhláškou č. 391/2013 Sb - toto vyšetření se vyžaduje pouze při vstupu do Sportovních center, Vrcholových středisek či zápisu na sportovní střední a vysoké školy.

 

V případě dotazů volejte trenérovi Janu Pokornému na mobil: 603 530 390

 

 


Copyright © Cibasport.cz 2011

Online přihláška do školy

Škola Třída
 
 

Online přihláška do oddílu

Oddíl Zařazení
 

Způsob platby

Způsob platby

Obecné informace

Rodiče dítěte Otec dítěte Matka dítěte
Příjmení a jméno:
Bydliště:
Telefon:
Zaměstnání:
E-mail:
Dítě
Příjmení a jméno:
Rodné číslo:
Výška:
Váha:
Zdravotní problémy (brýle, čočky, astma,...):
Škola:

Nejprve je třeba vyplnit všechny povinné položky.

Načítám...